http://www.youtube.com/watch?v=

Added by on 2016-10-30

[Total: 0   Average: 0/5]You must sign in to vote Cài đặt plugin syslog http://docs.cacti.net/plugin:syslog#syslog Hướng dẫn cài đặt Syslog http://forums.cacti.net/viewtopic.php?f=14&t=48735 http://docs.cacti.net/plugin:syslog.config http://forums.cacti.net/viewtopic.php?f=14&t=49320 Video Rating: / 5

2 Comments

  • Cuong Phi Manh 4 years ago

    Cơ mà mình không thấy nó đẩy log về. Check cái này thế nào bạn?

  • Cuong Phi Manh 4 years ago

    Đến đoạn này lỗi 404 The requested URL /cacti/plugins/syslog/plugins.php was not found on this server sao không hướng dẫn sửa bạn

Comments are closed.