Desert Botanic Garden Arizona. Vườn Bách Thảo ở Arizona với loại Xương Rồng Saguaro, biểu tượng vùng Sa Mạc của Miền Tây Hoa Kỳ.
Video Rating: / 5

Video Rating: / 5

Desert Botanical Garden, Phoenix, Arizona.

About The Author
-