کاکتوس با احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه کشور و گفتگو های داغ پیرامون تقرر شان منحیث وزیر صحت، نارسایی ها و کمبودی ها در عرصه خدمات صحی و چالش های به وجود آمده ناشی از بیماری کرونا با ما همراه باشید
#Afghanistan #1TVAF #CACTUS
Video Rating: / 5

Cactus with Ahmad Jawad Osmani | کاکتوس با احمد جواد عثمانی

About The Author
-