[Total: 0   Average: 0/5]

Xây dựng hệ thống cảnh báo qua email dùng cacti
Video cài đặt cacti
https://www.youtube.com/watch?v=WeuHvqV7wlo
Cài đặt plugin cho cacti
Link hướng dẫn
http://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_6&p=cacti&f=4
Nếu trong quá trình cài đặt gặp lỗi gửi mail về: nguyenhappy92@gmail.com
Video Rating: / 5

Configure Email Alert based on Cacti Monitoring

About The Author
-