اقبال صافی: ابراهیمی را تیله کرده به چوکی ریاست پارلمان شاندیم. کاکتوس با اقبال صافی روی زندگی شخصی،کاری و چگونگی رسیدن به کرسی پارلمان Video Rating: / 5

Read more

کاکتوس با نیلوفر ابراهیمی، نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه Video Rating: / 5

Read more