کاکتوس با فرزانه کوچی روی زندگی شخصی، کاری و مشکلات فرا راه رسیدن به کرسی پارلمان #Afghanistan #1TVAF #Cactus Video Rating: / 5

Read more

کاکتوس با حسنا جلیل معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله روی زندگی شخصی و  چگونگی رسیدن به کرسی معینیت پالیسی

Read more

اقبال صافی: ابراهیمی را تیله کرده به چوکی ریاست پارلمان شاندیم. کاکتوس با اقبال صافی روی زندگی شخصی،کاری و چگونگی رسیدن به کرسی پارلمان Video Rating: / 5

Read more

کاکتوس با احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه کشور و گفتگو های داغ پیرامون تقرر شان منحیث وزیر صحت، نارسایی ها و کمبودی ها در عرصه خدمات صحی و چالش های به وجود آمده ناشی از بیماری کرونا با ما همراه باشید #Afghanistan #1TVAF #CACTUS Video Rating: / 5

Read more

کاکتوس با دین محمد، معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، شخصی که درگیر چندین دهه تحول و تغییر بوده از تجاوز شوروی گرفته تا امدن مجاهدین، امارت اسلامی، نظام جمهوریت و اما مبهم تر از همه مرموز ترین قتل سیاسی تاریخ کشور. #Afghanistan #1TVAF #CACTUS Video Rating: / 5

Read more

Support us: https://www.youtube.com/channel/UCS_mlAa4ID5rqT_On4FtaLA?fbclid=IwAR0jOOykya_5IMiN2Foq3-Tkj3TYpps8MMA9KwFEgddZYlmU71ODDjPdZqY Connect us on Facebook: https://www.facebook.com/afghanYounic Video Rating: / 5

Read more

کاکتوس با خان آغا رضایی، عضو مجلس نمایندگان Video Rating: / 5

Read more

کاکتوس با محمد یعقوب حیدری، والی کابل Video Rating: / 5

Read more

کاکتوس با سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان 👇👇فصل سوم کاکتوس – تمام قسمت ها https://bit.ly/Cactus-S3 👇👇 ( کاکتوس – فصل ۲،۱ و ۳ ( تمام قسمت ها https://bit.ly/Cactus-S1-2 Video Rating: / 5

Read more

👇👇گفتگوی داغ و جنجالی مختار لشگری با رولا غنی Video Rating: / 5

Read more

👇👇فصل سوم کاکتوس – تمام قسمت ها https://bit.ly/Cactus-S3 👇👇 ( کاکتوس – فصل ۲،۱ و ۳ ( تمام قسمت ها https://bit.ly/Cactus-S1-2 Video Rating: / 5 کاکتوس با شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی Video Rating: / 5

Read more

برنامه کاکتوس با عطا محمد نور، والی پیشین بلخ Video Rating: / 5

Read more

کاکتوس با فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه Video Rating: / 5 برنامه کاکتوس با وحید عمر، مشاور ارشد ر‌‌‌‌ئیس جمهور Video Rating: / 5

Read more

👇👇گفتگوی داغ و جنجالی مختار لشگری با رولا غنی https://www.youtube.com/watch?v=-Dm-g__997w برنامه کاکتوس با راضیه منگل، عضو مجلس نمایندگان Video Rating: / 5

Read more

برنامه کاکتوس با عبدالجبار ثابت، لوی څارنوال پیشین افغانستان

Read more