کاکتوس با دین محمد، معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، شخصی که درگیر چندین دهه تحول و تغییر بوده از تجاوز شوروی گرفته تا امدن مجاهدین، امارت اسلامی، نظام جمهوریت و اما مبهم تر از همه مرموز ترین قتل سیاسی تاریخ کشور. #Afghanistan #1TVAF #CACTUS Video Rating: / 5

Read more

کاکتوس با استاد محمد محقق پنجشنبه، ساعت ۰۹:۰۰ شب از تلویزیون یک Video Rating: / 5

Read more

کاکتوس با محمد حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ Video Rating: / 5

Read more